Uudised

Tunneli plaane arutati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis

02.09.2015

Majandus- ja taristuministri Kristen Michali ning Harju maavanema Ülle Rajasalu kohtumisel arutati, milliseid tulemusi saadi Harju maavalitsuse eestvedamisel tehtud eeluuringus. Edasi plaanitakse põhjalikumate uuringute läbiviimist, esmajärjekorras merepõhja uuringud ning seejärel tasuvusuuring. Hetkel otsitakse raha uuringute jätkamiseks, selleks plaanitakse taotleda ka Euroopa Liidu vahendeid.

Eeluuringu tunneli tasuvuse osas viisid läbi Finantsakadeemia OÜ ja SWECO Grupp aasta 2014 teises pooles ja 2015. aasta alguses.

ERR Uudised