Inimesed

Finantsakadeemia moto: tähtis pole omada mitte palju inimesi vaid õigeid! Samuti oluline omada häid koostööpartnereid!

olavi-grunvaldOlavi Grünvald

FINANTSKONSULTANT

Aastatel 1987-1990 õppisin Tartu Ülikoolis majandusküberneetikat ning alates 1990. aasta oktoobrist Kieli Ülikoolis Saksamaal, mille lõpetasin 1996. aastal makromajanduse erialal.  Lisaerialaks oli finantsmajandus. Õpingute ajal (1993-1995) töötasin Saksamaa ühes juhtivas Kieli Maailmamajanduse Instituudis abiteadurina.

Minu esimene töökoht Eestis oli Eesti Telefon AS-is kontrolleri amet. Seejärel töötasin AS-is PricewaterhouseCoopers (PwC) alates 1997. aasta augustist kuni 2013. aasta juulini. Neist aastaist pärineb tippkogemus kõrgetasemeliste ja keerukate finants- ja majandusküsimuste lahendamisel. Juhtivas konsultatsiooniettevõttes tegutsemine andis võimaluse osaleda suuremahulistes ja keerukates projektides. Tööstusharudest on enim kokkupuuteid olnud energia, transpordi ja tervishoiu valdkondadega. Töötamine PwC’s andis hindamatu panuse majandusanalüüsi oskuste väljaarendamisse ja nende praktikas kasutamisse, mida toetas ettevõtte tugev enesetäiendamise süsteem. Hindan, et see periood on lisaks sisulistele oskustele aidanud kaas ka parimal tasemel kvaliteedi- ja teenindusstandardite väljakujundamisele.

Olen spetsialiseerunud eelkõige finantseerimise- ja investeerimisküsimuste (Corporate Finance) alasele nõustamisele ning tasuvus- ja mõjuanalüüside läbiviimisele. Konsultandi töö on tähendanud osalemist rohkem kui 200 projektis erinevates finantsnõustamise valdkondades ja sektorites. Oluliseks pean välja tuua väärtuse hindamiste, infrastruktuuri finantseerimise (PPP-d, tasuvusanalüüsid) ja regulatsioonide valdkondi. PwC-s töötades olin ka makroökonoomika valdkonna juhtivekspert ning avaldasin regulaarselt majandusülevaateid Estonian Airi pardaajakirjas InTime. Töökäik on andnud  võimaluse koostööd teha audiitorite, advokaatide ja tehniliste nõustajatega erinevatest valdkondadest ja muidugi PwC teiste kontorite kolleegidega rahvusvahelistes projektides.