Oskused

Hindamised ja tehingud

Vajadus hindamisteenuse järele võib tekkida mitmel põhjusel:

 • Ettevõtte turuväärtust hinnatakse eelkõige seoses ostu- või müügiprotsessiga. Põhjaliku hindamistööna valmib ettevõtte tegevus- ja finantsnäitajate ning võrdlusettevõtete analüüs, hinnangud turupotentsiaalile, juhtkonna prognoosidele jms ning on ostjale või müüjale läbirääkimistel abivahendiks. Väärtuse hindamise tööd on otstarbekas laiendada äritegevuse analüüsiga (due diligence), et anda tellijale sügavam ülevaade ettevõtte finantsseisundist.
 • Hindamistöö võib olla seotud ka finantsaruandlusega, nagu…
  • tehingute järgse ostuanalüüsiga, varade/kohustuste turuväärtuste ja firmaväärtuse tuvastamine;
  • mitterahalise sissemakse hindamine;
  • investeeringute kajastamiseks õiglases väärtuses;
  • varade väärtuse testimiseks.
 • Väärtusepõhisust on võimalik sisse viia ettevõtete juhtimise süsteemidesse (value based management) näiteks võttes juhtimismõõdikutena kasutusse omakapitali turuväärtuse, majandusliku lisandväärtuse (economic value added ehk EVA), kapitali hinna jms. näidikud.
 • Hindamisoskus on alustalaks kogu tehingu nõustamise protsessile. Seda ka teatud varagruppide, eelkõige kaubamärkide, patentide, kasulike mudelite jm õigustega seotud tehingute korral.

Finantsakadeemia omab analüüsivõimekust ja tehnikaid finantsmodelleerimise, turuanalüüsi ja prognoositehnikate valdkonnas, kogemust kapitali hinna määramisel, optsioonide hindamisel ja otsustusprotsessides laiemalt.