Referentsid

Hindamised & tehingud

Juhkonna optsiooni hindamine

Finantsakadeemia hindas tee-ehituse valdkonnas tegutseva ettevõtte juhtkonna optsioonide väärtust. Optsioonide realiseerimistähtaeg saabus grupi restruktureerimise tõttu. Hindamisel kasutati binominaalse ja Black-Scholes meetodite kombinatsiooni. Väärtuse hindamise täiendav keerukus oli seotud optsioonide väljalaskmisest erineva (hilisema) üleandmise kuupäevaga ning sellega, et üleandmine sõltus töösuhte jätkumisega üleandmise kuupäeval.
Aeg: 01/2014

Piiriülene ettevõtte omandamise nõustamine

Finantsakadeemia nõustas juhtivat kergetööstuse ettevõtet erinevate ettevõtete omandamisel Soomes ja Eestis. Meie peamisteks ülesanneteks olid väärtuse hindamine, lepingute finants-majanduslike tingimuste ülevaatamine ja tehingu hinnas kohanduste tegemine (käibekapital, netolaen jm). Tehing on edukalt lõpetatud ning toimub omandatud ettevõtete integreerimine grupi tegevusse.
Aeg: 10/2013-05/2014

Enamusosaluse omandamine ehitusettevõttes

Finantsakadeemia viis läbi ehitussektori ettevõtte vähemusosaluse hindamise. Tellijaks oli ettevõtte enamusosaluse omanik, kelle eesmärgiks oli täieliku kontrolli omandamine ettevõttes. Hindamismeetoditena kasutasime nii turu- (tehingukordajad) kui ka tulumeetodit (diskonteeritud rahavood).
Aeg: 04-05/2014

Grupi ettevõtete kaalutud keskmine kapitali hind

Finantsakadeemia nõustas erinevates valdkondades (jaekaubandus, tööstus) tegutsevat gruppi tütarettevõtete kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamisel finantsaruandluse koostamise eesmärgil. Ettevõtted asuvad erinevates riikides.
Aeg: 09/2014

Vääruse hindamine restruktureerimise eesmärgil

Finantsakadeemia viis läbi juhtiva tekstiiliettevõtte väärtuse hindamise grupi restruktureerimise eesmärgil. Hindamismeetoditena kasutati nii tulu (diskonteeritud rahavoogude) kui ka turu (võrdlusettevõtete väärtuse kordajatel) meetodit.
Aeg: 02/2015

Tehingujärgne ostuanalüüs

Finantsakadeemia teostas juhtiva kergetööstuse ettevõttele ostuanalüüsid vastavalt raamatupidamise toimkonna juhendile. Ostuanalüüsi läbiviimine on kohustuslik enamusosaluste omandamise korral. Analüüs viidi läbi Soomes ja Eestis soetatut tütarettevõtetele ning selle käigus tehti tihedat koostööd ettevõtte audiitoriga.
Aeg: 01-04/2015

Elektritootja väärtuse hindamine

Finantsakadeemia viis läbi taastuvast allikast elektrienergia tootja väärtuse analüüsi seoses võimaliku omanike vahelise tehinguga. Hindamine võttis arvesse taastuvenergia toetuse peatset lõppemist, hoonestusõiguse tähtaega, varade eluiga jm asjaolusid. Hindamismeetodina kasutati tulumeetodit.
Aeg: 03/2015

Ehitusettevõtte väärtuse hindamine

Finantsakadeemia hindas suure ehitusettevõtte 100% osaluse väärtust seoses osanike väljaostmise plaaniga. Hindamismeetoditena kasutati nii turu- kui ka tulumeetodit.

Aeg: 01-02/2016

Hulgimüügifirma väärtuse hindamine

Finantsakadeemia hindas Eesti ehitusmaterjalide hulgimüüja Leedu tütarettevõtte 100% osaluse väärtuste seoses selle müümise plaanidega. Hindamine toimus netovarade meetodiga.

Aeg: 08-09/2016

Tarkvaraettevõtte väärtuse hindamine

Finantsakadeemia hindas dokumendihalduses tegeleva tarkvaraettevõtte 100% omakapitali turuväärtust. Töö telliti seoses Ettevõtte osade võimaliku müügitehinguga strateegilise partneri kaasamise eesmärgil.

Aeg: 10-11/2016

Meedia ja reklaamiettevõtte ostuanalüüs

Finantsakadeemia viis koos Opinio Finance’iga läbi rahvusvahelise meediaettevõtte Eesti haru tehingujärgse ostuanalüüsi.

Aeg: 4-6/2017

Apteekide väärtuse analüüs

Eesti Apteekide Ühenduse tellimusel koostas Finantsakadeemia eksperthinnangu eesmärgiga analüüsida valitud üldapteekide õiglast väätust ja põhjendatud hüvitist apteegipidajatele seoses ravimiseaduses sätestatud nn võõrandamiskohustusega.

Aeg: 05-07/2017

Hulgimüüja väärtuse analüüs

Vastavalt kokkuleppele viis Finantsakadeemia läbi tööd seoses Eesti tööstustarvikute ja seadmete maaletooja 29,9% osade turuväärtuse hindamisega, seoses plaanitava ostu-müügi tehinguga.

Aeg: 10-11/2017

Tekstiilitootja väärtuse analüüs

Finantsakadeemia viis Eesti juhtiva tekstiilitoodete tootja tellimusel läbi Saksa sama sektori ettevõtte väärtuse analüüsi seoses plaanitava ostutehinguga.

Aeg: 01/2018

Reisibüroo väärtuse hindamine

Finantsakadeemia teostas juhtiva Eesti reisibüroo väärtuse hindamise seoses ettevõtte tehingujärgse restruktureerimise ja refinantseerimisega.

Aeg: 10/2018

Tekstiilitootja tütarettevõtete väärtuse hindamine

Finantsakadeemia teostas börsil noteeritud tekstiiliettevõtte tütarettevõtete väärtuse hindamise seoses grupisisese restruktureerimisega.

Aeg: 01/2020-02/2020