Referentsid

Projektifinantseerimine ja tasuvusanalüüsid

Laenutaotluse koostamine tööstusettevõttele

Finantsakadeemia aitas koostada rahastamistaotlust pankadele masinaehituse ettevõtte laienemisinvesteeringu finantseerimiseks.
Aeg: 05/2013

Tallinn-Helsingi tunneli tasuvusanalüüs

Finantsakadeemia viis koos SWECO Grupiga läbi eeluuringu Tallinn-Helsingi vahelise raudteetunneli ehitamiseks. Töö tellijateks olid Harju Maavalitsus koos Tallinna ja Helsingi linnaga, projekti rahastati Euroopa Liidu Läänemere Strateegia seemnerahastu programmist. Finantsakadeemia ülesandeks oli finantseerimisvõimaluste analüüs, finantsmudeli koostamine ning majandusmõjude hindamine. Projekti eeldatav maksumus on 9-13 miljardit eurot ning ehitusperiood 8 aastat. Projekti tulemused on aluseks edasisteks otsusteks püsiühenduse projekti osas.
Aeg: 09/2014-02/2015

Raudteeinvesteeringu tasuvusanalüüs

Finantsakadeemia koostas koostöös Ramboll Eesti AS-i ja Leonhard Weiss RTE AS-iga rahastustaotlused Eesti Raudtee AS-i kolme raudtee rekonstrueerimise projekti finantseerimiseks. Finantsakadeemia ülesanneteks oli projektide finantstasuvuse ja majandusmõjude hindamine.
Aeg: 10/2014-03/2015

Tervisekeskuse tasuvusanalüüs

Finantsakadeemia viis Viljandi Haigla tellimusel läbi Viljandi tervisekeskuse tasuvusanalüüsi ning aitas koostada vastavat rahastustaotlust.

Aeg: 11/2015-02/2016

Startup ettevõtte äriplaan

Finantsakadeemia aitas koostada fintech valdkonnas tegutseva iduettevõtte finantsprojektsioone ettevõtte finantseerimise eesmärgil.

Aeg: 02-07/2016

Teeprojektide tasuvusanalüüsid

Finantsakadeemia viis läbi kolme Tallinna linna teeprojekti – Haabersti ristmik, Reidi tee ja Gonsiori tänav – teostatavus- ja tasuvusanalüüsid seoses struktuurifondidest abiraha taotlemisega. Tööd tehti koostöös AS-iga K-Projekt ja AS-iga SWECO Eesti.

Aeg: 11/2015-11/2016

Tootmishoone tasuvusanalüüs

Finantsakadeemia analüüsis jäätmekäitleja uue tootmishoone erinevate alternatiivide tasuvust.

Aeg:04-05/2018

Liiklussõlme tasuvusanalüüs

Finantsakadeemia viis läbi kolme Väo liiklussõlme teostatavus- ja tasuvusanalüüsid seoses struktuurifondidest abiraha taotlemisega. Tööd tehti koostöös AS-iga K-Projekt

Aeg: 12/2018-05/2019

Finantsekspertiis PRIA-le

PRIA tellis Finantsakadeemialt ekspertiisi hindamaks õlikultuuride tootmise ettevõtte äriplaani jätkusuutlikkust ja teostatavust. Ekspertiis oli toeks PRIA poolse finantseerimise otsuse tegemisele.

Aeg: 02/2020-03/2020