Oskused

Vaidlused

Kohtuprotsessides või kohtuväliselt vaidluste lahendamisse kaasatakse tihtilugu finantsekspert, et selgusele jõuda saamatajäänud tulu suuruses, ettevõtte/varade väärtuses teatud ajahetkel minevikus, maksejõuetuses, immateriaalse vara (näiteks kaubamärgid) väärtuses jms küsimustes. Tihti on vaidlused seotud konkurentsitemaatikaga, nagu olulise turujõu, riigiabi, patendiõiguste jms küsimustega. Konkurentsi temaatika võib tunduda küll lihtne, kuid sellega seotud majanduslik analüüs võib tihtilugu olla üsna kompleksne.

Vaidluste korral võib hindamisspetsialist olla kohtu poolt määratud ekspert või töötada hageja, kostja või nende juriidilise esindaja tellimusel.