• HINDAMISTEENUS JA TEHINGUD:

  Vajadus hindamisteenuse järele võib tekkida mitmel põhjusel – erinevad vaidlusküsimused, strateegiline juhtimine, finantsaruandlus –, peamiseks põhjuseks on siiski plaanitavad tehingud ehk ettevõtte või varade ostud-müügid.

  LOE LÄHEMALT
 • PROJEKTIDE FINANTSEERIMINE

  Projektide finantseerimine on seotud infrastruktuuri- ja tootmisvaldkonna projektide pikaajalise rahastamisega. Rahastamise edukus eeldab aga, et projektid on piisava põhjalikkusega ette valmistatud.

  LOE LÄHEMALT
 • VAIDLUSKÜSIMUSED

  Kohtuprotsessides või vaidluste kohtuvälisesse lahendamisse kaasatakse tihtilugu finantsekspert, et selgusele jõuda erinevates küsimustes. Majanduslik analüüs selles valdkonnas võib osutuda üsna keerukaks.

  LOE LÄHEMALT
 • ANALÜÜSID JA UURINGUD

  Otsustusprotsessides on tihtilugu vaja informatsiooni, mille ettevalmistamisesse on otstarbekas kaasata majanduseksperdid. Finantsakadeemia saab teid aidata erenevates finants- ja majandusanalüüsidega seotud küsimustes.

  LOE LÄHEMALT

Finantsakadeemia ambitsioon on olla akadeemiliselt professionaalne ja põhjalik, et olla sild parima majandusteadmise vahendamisel praktikasse.

Finantsakadeemia oskuste alus on põhjalikud teadmised ja pikaajaline praktiline kogemus, mis võimaldavad omavahel siduda finantsvaldkonna tooted ja teadmised erinevate tööstusharude toimimisest.

Kontaktandmed
Finanstakadeemia
L. Koidula tn 15-3 Tallinn Harjumaa 10125
+372 56 260 891
olavi@finantsakadeemia.eu
skype: olavigr